info@actverbum.cz | +420 604 695 795                                                                                                                                                                   Deutsch


Překlady


Zpracujeme pro Vás jednorázové zakázky, ale velmi rádi se staneme i Vaším stálým partnerem, který se dobře orientuje ve Vaší firemní terminologii a zvyklostech písemné i ústní komunikace.
Na rozdíl od konkurenčních společností si neúčtujeme příplatky za jazykový směr, odbornost či formát zaslaného textu. Domníváme se totiž, že každý překlad je vzhledem ke své specifičnosti jedinečný a jazykově náročný - u kompetentního překladatele je však taková odborná způsobilost automaticky zaručena. Příplatky si účtujeme pouze za expresní vyhotovení překladu (více ve Všeobecných podmínkách spolupráce).

Všechny překlady zpracováváme spolehlivě, rychle a v nejvyšší kvalitě!

Cena překladů se odvíjí od počtu tzv. normostran, přičemž jedna normostrana odpovídá 1500 znakům bez mezer (více zde).